THỜI TIẾT

Tỉnh/Thành phố

24.3 °C

Nha Trang

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h
Slider Slider
Slider

Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết

Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/8/2019.

10/09/2019

Nghị định số 63/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước

Nghị định số 63/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2019.

02/08/2019

Tìm hiểu về Luật An ninh mạng

​Luật An ninh mạng gồm 7 chương, 42 điều đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày12/6/2018 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019. Luật này quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng, trách nhiệm của cơ quan và tổ chức có liên quan.

14/05/2019

Lộc Thọ tổ chức tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường

Nhằm giáo dục ý thức, đạo đức và lối sống văn hóa để ngăn chặn nạn bạo lực học đường, sáng ngày 13/5/2019, Hội Liên hiệp phụ nữ phường đã phối hợp với Ban Giám hiệu Trường THCS Thái Nguyên tổ chức tuyên truyền “Phòng, chống bạo lực học đường” cho giáo viên và hơn 500 em học sinh khối lớp 8 và 9 của nhà trường.


14/05/2019

Tìm hiểu Luật tố cáo năm 2018

Luật Tố cáo số 25/2018/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12/6/2018; bãi bỏ Luật Tố cáo số 03/2011/QH13 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2019. Luật này gồm 9 chương, 67 điều quy định về tố cáp và giải quyết tố cáo đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ và hành vi vi phạm pháp luật khác về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực; bảo vệ người tố cáo; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc quản lý công tác tố cáo.

07/05/2019

Lộc Thọ tuyên truyền pháp luật quý I/2019

Sáng ngày 07/5/2019, UBND phường Lộc Thọ đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật quý I/2019 với tham dự của cán bộ, công chức, thành viên tổ hòa giải cơ sở, cán bộ tổ dân phố và nhân dân trên địa bàn phường với số lượng trên 75 người.

07/05/2019

««« | 1 | 2 | »»»